chat commando'sCHANSERV


Kanaal Registeren


je kan uw kanaal registreren met het volgende commando hier onder:
/ChanServ register #kanaalnaam


Topic boven in mijn Chatbox zetten


je kan uw topic in je kanaal zetten met het volgende commando hier onder:

/msg chanserv topic #kanaalnaam set  >zet je tekst hier<


Website aan mijn chatbox kopelen


 je kan uw website toevoegen aan uw chatbox met het volgende kommando:
/msg chanserv SET url #kanaalnaam  >uw website hier<


informatie over een #kanaal


als je informatie wil hebben over een andere kanaal typ je:
/msg chanserv info #kanaalnaam


Welkom bericht instellen


 voor een welkom bericht in te stellen in je kanaal typ je:
/msg chanserv entrymsg #kanaalnaam add >typ je tekst hier<


ChatBot vastpinnen


 voor de chatbot in je kanaal te laten typ je:
- /cs set persist #roomnaam on


AUTOVOICE


 Om autovoice in te stellen in jouw room typ je:
/msg chanserv levels #kanaalnaam set AUTOVOICE -1


kanaal speciaal voor uw opsen


Als je ‘normale’ chatroom #mijnroom heet, dan neem je voor je operatorroom bijvoorbeeld: #mijnroom-ops. Deze operatorroom moet je eerst registreren.
Daarna activeer je restricted (in je opsenroom!). Dit zorgt ervoor dat alleen mensen met access in je room kunnen.
- /msg chanserv set restricted #kanaalnaam on


EEN NIEUW TEAMLID TOEVOEGEN


-  Voor een vaste ~ (mede
beheer in de room  ):

-  /msg chanserv access #kanaalnaam add nicknaam 9999

 

-   

 

-  Voor een vaste & (super ops, deze kunnen ook akicks zetten):

 

-  /msg chanserv access #kanaalnaam add nicknaam 10

-

 

-  of voor een vaste @ (ops):

 

-  /msg chanserv access #kanaalnaam add nicknaam 5

 

-   

 

-  Voor een tijdelijke @ (ops):

 

-  /mode #kanaalnaam +o nicknaam

 

-   

 

-  Voor een vaste % (halfops):

 

-  /msg chanserv access #kanaalnaam add nickname 4 

-

 

-  Voor een tijdelijke % (halfops):

 

-  /mode #kanaalnaam +h nicknaam

 AUTOAKICKLIJST MAKEN


 

Hoe werkt de AutoKickLijst van mijn kanaal/chatbox?

als je iemand op de autoakicklijst wilt zetten dat kan je met het volgende commando: /cs akick #kanaal add naam reden (waar #kanaal staat type je de naam van je chatbox en dat begint altijd met een # en waar reden staat kan je uw reden typen.) 
Het AKICK ADD commando voegt het gegeven nick of masker toe aan de AutoKicklijst. Als een reden is gegeven, dan zal die gebruikt worden bij het kicken van de gebruiker; indien niet gegeven zal de standaard reden gebruikt worden: "Gebruiker werd verbannen van het kanaal".  Alle gebruikers die in autoakicklijst staan zullen dan worden verbannen.

als jij iemand van de autoakick lijst wilt weghalen dan typ je het volgende commando:
/cs akick del het AKICK DEL (nick of nummer)

 het commando auto akick verwijdert het gegeven masker of de nick van de AutoKicklijst. Het verwijdert weliswaar geen bans die geplaatst zijn net omwille van de AutoKick; die moeten manueel verwijderd worden. Het AKICK LIST commando geeft de AutoKicklijst weer.

als jij de autoakicklijst eens terug wilt herzien typ je
/cs akick list het AKICK LIST
het commando zorgt er voor dat dat jij op elk momment weer de autoakick lijst kan herzien.

/cs akick view Het AKICK VIEW commando is een versie van AKICK LIST die meer informatie geeft.

/cs akick enforce Het AKICK ENFORCE commando, zorgt ervoor dat ChanServ gebruikers  verwijdert van het kanaal die overeenkomen met een vermelding in de AutoKicklijst.

/cs akick clear Het AKICK CLEAR commando, maakt de AutoKicklijst leeg.


BOTSERV


BOTLIST


je kan botlijst bekijken door het volgende commando:

/msg BotServ BOTLIST


CHATBOT IN JE KANAAL


je kan uw ChatBotje in jou kanaal te zetten door:

/msg BotServ assign #kanaalnaam botnaam

in het kanaal te typen


CHATBOT  UIT JE KANAAL


je kan uw ChatBot uit jou kanaal zetten door:

/msg BotServ unassign #kanaalnaam

in het te kanaal te typen


NICKSERV


REGISTREER UW NICKNAAM


voor jou naam en|of nicknaam te registreren typ je /ns  register wachtwoord Email.
 
waar wachtwoord sta zet je uw wachtwoord in de plaats waar email sta zet je uw email in de plaats.

of wel klik jij op het computer icoontje onder links en daarna klik je op registreer je nickname.

als jou nick naam geregistreert is moet jij nu iedere keer ook jou wachtwoord in zetten zodat jij herkent word.


NICKNAAM VERANDEREN


voor jou nick naam te veranderen typ je /nick nieuwenicknaam
 
waar nieuwenicknaam zet je uw nicknaam in de plaats

 of wel klik jij op het computer icoontje onder links en daarna klik je op wijzig nickname.


IDENTIFYING JE NICKNAAM


Er zijn eigenlijk een aantal manieren om je te identificeren met je Nicknaam. De meer traditionele en bekende manier zou zijn:

Voorbeeld:
/msg nickserv identify wachtwoord

Er zijn ook een aantal andere manieren om te identificeren met uw Nicknaam:
/identify wachtwoord
/ns identify wachtwoord


RECOVER NICKNAAM


Met NickServ kunt u onmiddellijk uw nicknaam vrijgeven, Uw niet hoeft te wachten totdat het programma wordt afgesloten door zelfs (meestal met een Ping Timeout of Operation Timed Out fout.)
U kunt een gedimde nicknaam, met behulp van de RECOVERY opdracht ophalen.

De indeling is:
/msg NickServ recover nicknaam PASSWORD

NickServ zal vervolgens beantwoorden en zeggen dat de bijnaam werd gedood, Uw kunt je nicknaam wijzigen uw oude nicknaam en blijven chatten.
Als u een foutbericht krijgt wanneer u de Recover-opdracht gebruikt, probeert dan /whois op je nicknaam.


SET PASSWOORD


 
Gebruik: /msg NickServ SET PASSWORD nieuw-wachtwoord Verandert het wachtwoord dat je gebruik om je te identificeren als de eigenaar van je nick.


DROP NICKNAAM


 
Gebruik: /msg NickServ DROP [nick] Verwijdert je nickname uit de NickServ database. Een nick die verwijderd is kan door iedereen weer geregistreerd worden. Je kan een nick binnen een groep verwijderen door de nick parameter toe te voegen. Om dit commando te kunnen gebruiken moet je je eerst identificeren met je wachtwoord. (/msg NickServ HELP IDENTIFY voor meer informatie).